Kandidaatin tutkintoni sisältö


Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, mistä tutkielman osuus seminaareineen on 10 opintopistettä. Alla olevia linkkejä painamalla voit tarkastella Tampereen yliopistossa suorittamieni opintojen sisältöä lähemmin.

Opintosuoritusote (jpeg-tiedosto)

Kandidaattitutkielma  (pdf-tiedosto) (hyväksytty arvosanalla 4/5)